Hieronder is de soortenlijst toegevoegd. Hij is niet helemaal compleet, want van de excursie naar Hollandse Rading was geen lijstje gemaakt, zodat achteraf alleen wat namen ingevuld konden worden die ik mij nog herinnerde. Ook zijn er geen soorten vermeld die tijdens de college-avonden op tafel lagen. Ik herinner mij bijvoorbeeld de Muisgrijze ridderzwam, Gordelchampignon en Blanke parasolchampignon, die nu niet in de lijst staan en tal van soorten die we ook tijdens de excursies vonden, zoals bijvoorbeeld Gewone inktzwam, Gewone zwavelkop en Wortelende aardappelbovist. In totaal dus veel meer dan honderd soorten.

Ik heb ook nog alle pdf’s toegevoegd van PowerPoint-presentaties met twee dia’s per pagina. Samen met de reader heb je dan een compleet geheel van de cursus. 

Succes met het voorbereiden van het tentamen!