De cijfers van het tentamen zijn bekend. Wij, de docenten zijn erg tevreden, er waren geen onvoldoendes.

De lijst met cijfers is gepubliceerd in de downloads.

Alle kandidaten met een cijfer onder de 6,0 mogen herkansen, met als maximaal resultaat een 6,0. De herkansing is as. dinsdag om 17:15 uur in Z.409. Ook degenen die de eerste keer om geldende redenen niet mee konden doen, kunnen dan aansluiten. Laat even weten of je van deze gelegenheid gebruik gaat maken.

Rest nog jullie allemaal hartelijk te bedanken voor jullie deelname en inzet. Jullie waren een enthousiaste groep! Veel plezier met het vogelen in de toekomst en wellicht tot ziens!

Erik, Albert, Richard en Luc