In de Downloads vind je de handout van het college 3 over roofvogels en uilen en zintuigen van vogels.

Ik wijs jullie nogmaals op de discussie opdracht. Je vindt de opdracht in de downloads. Op dinsdag 7 mei uiterlijk om 23:59 uur lever je deze opdracht in via het emailadres: vogelcursusbihw@gmail.com

Op 14 mei voeren we de discussie!