Biologie in het Werkveld

Op het moment worden de Entomologie- en GIScursus helaas niet meer gegeven. We zijn hard aan het werk op deze weer opnieuw op te starten.

Na een aantal jaren van reorganisatie binnen de universiteit (faculteit Bètawetenschappen en departement Biologie) is er her en der wat uit het bachelor onderwijs verdwenen. Vooral soortenkennis en practica zijn geschrapt, aangezien dit duur onderwijs is om te geven. Echter, volgens velen is dit onmisbare kennis voor biologen in spé en dus onmisbaar in het curriculum!

Enkele inmiddels oud-UBV’ers hebben daarom op eigen initiatief cursussen opgestart om de bioloog weer de natuur in te laten gaan. Later is dit voorbeeld door anderen gevolgd en ook het UBV-bestuur zelf heeft cursussen opgezet. De cursussen werden erg populair en ook het departement zag de toegevoegde waarde ervan: vanaf het academisch jaar 2013-2014 worden er nu ook studiepunten toegekend aan studenten die drie modules succesvol volgen! Bij het halen van drie modules is het dus mogelijk een regulier vak te vervangen.

Om het reguliere curriculum van de bachelor Biologie niet in de weg te zitten, worden de modules gegeven buiten normale college tijden. Vaak tussen 17 en 22:00. Ook worden er excursies gegeven die vaak vroeg in de ochtend of in de weekenden plaatsvinden.

Inmiddels zijn er 9 modules, die gezamenlijk vallen onder de noemer ‘Biologie in het Werkveld’. Er zijn speciale momenten voor de inschrijvingen voor de cursussen op de UBV-kamer (KBG 2.02), deze vinden een ongeveer 3 weken voor de aanvang van de cursus plaats. Voor aankondigingen hiervan, houd de UBV-website en de posterborden in de gaten! Ook kan je met vragen over het rooster of de inschrijvngen een mailtje sturen naar vicevoorzitter@ubv.info.

Iedere cursus heeft een bepaalde capaciteit (gemiddeld 25-30 studenten) en vol=vol. Aangezien de modules gegeven worden door enthousiaste vrijwilligers, wordt er van de studenten aanwezigheid en inzet verwacht voor alle onderdelen van de cursus.

Voor het afronden van een cursus kan je een digitaal of fysiek certificaat krijgen. Deze staat leuk op je CV!

ECTS

Voor het succesvol afronden van biologie in het werkveld cursussen kan je studiepunten krijgen voor je bachelor. Let op: Pas na het succesvol afronden van 3 biologie-in-het-werkveld-modules worden de 7,5 ECTS bijgeschreven in Osiris. Dit gebeurt niet automatisch, maar hiervoor kun je langs bij Julia Staats in het Kruytgebouw Z405 of mailen naar j.c.staats@uu.nl