Biologie in het Werkveld

Op het moment worden de Entomologie- en GIScursus helaas niet meer gegeven. We zijn hard aan het werk op deze weer opnieuw op te starten.

Na een aantal jaren van reorganisatie binnen de universiteit (faculteit Bètawetenschappen en departement Biologie) is er her en der wat uit het bachelor onderwijs verdwenen. Vooral soortenkennis en practica zijn geschrapt, aangezien dit duur onderwijs is om te geven. Echter, volgens velen is dit onmisbare kennis voor biologen in spé en dus onmisbaar in het curriculum!

Enkele inmiddels oud-UBV’ers hebben daarom op eigen initiatief cursussen opgestart om de bioloog weer de natuur in te laten gaan. Later is dit voorbeeld door anderen gevolgd en ook het UBV-bestuur zelf heeft cursussen opgezet. De cursussen werden erg populair en ook het departement zag de toegevoegde waarde ervan: vanaf het academisch jaar 2013-2014 worden er nu ook studiepunten (2,5 ECTS) toegekend aan studenten die de modules succesvol volgen! Bij het halen van drie modules is het dus mogelijk een regulier vak te vervangen.

Om het reguliere curriculum van de bachelor Biologie niet in de weg te zitten, worden de modules gegeven in timeslot E (avonduren) en in de weekenden. Inmiddels zijn er 9 modules, die gezamenlijk vallen onder de noemer ‘Biologie in het Werkveld’. Er zijn speciale momenten voor de inschrijvingen voor de cursussen op de UBV-kamer (KBG 2.02), deze vinden een aantal weken voor de aanvang van de cursus plaats. Voor aankondigingen hiervan, houd de UBV-website en de posterborden in de gaten! Iedere cursus heeft een bepaalde capaciteit (gemiddeld 25-30 studenten) en vol=vol. Aangezien de modules gegeven worden door enthousiaste vrijwilligers, wordt er van de studenten aanwezigheid en inzet verwacht voor alle onderdelen van de cursus.

ECTS

Na het succesvol afsluiten van een module kunnen de deelnemers een certificaat krijgen. Dit staat leuk op je CV, maar is ook belangrijk als je studiepunten wilt behalen voor je bachelor. Pas na het volgen van 3 biologie-in-het-werkveld-modules worden de 7,5 ECTS bijgeschreven in Osiris. Hiervoor kun je langs bij Julia Staats in het Kruytgebouw Z405 of mailen naar j.c.staats@uu.nl.