Cursusinformatie

Cursusinformatie

Wat is GIS?

GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem. Sommige mensen zullen zeggen dat je met GIS ‘kaartjes maakt’. Dat is slechts gedeeltelijk waar, GIS is meer dan dat. Met GIS kun je ruimtelijke data beheren, analyseren en visualiseren.

Wat kan je met GIS?

Toepassingen binnen de biologie zijn bijvoorbeeld het analyseren van ruimtelijke gedragingen zoals trekroutes van vogels, of ontbossing in de amazone analyseren aan de hand van satellietfoto’s.

Hoe ziet de cursus eruit?

In het collegejaar 2016-2017 is de cursus in zes weken gegeven. In totaal waren hier vier vrijdagavonden en twee zaterdagen voor nodig. Je werkt op jouw eigen laptop met het programma QGIS. In drie hoorcolleges krijg je de nodige theoretische lading mee; op de zaterdagen gaan we het veld in om data te verzamelen met onze smartphones of GPS-loggers. Naast de basisvaardigheden met het programma wordt er aandacht besteed aan (geografische) databases, dataverzameling, visualisering (cartografie), en databronnen.

Studiebelasting

GIS kan nogal complex worden, er is zelfs een twee jarige masteropleiding voor. Daarnaast zijn sommige vlakken van GIS nogal technisch. Des te meer voeldoening geeft het om een kaart te maken van jouw eigen data. De cursus is 2,5 ECTS waard, dat betekent dat je zo’n 70 uur in 6 weken moet maken, dat is ruim 10 uur per week. Aan het einde van de cursus heb je het enthousiasme en de handvatten die je nodig hebt om zelf verder te leren over GIS.

GIScursus

CoordinatorLaurens Bakker
ECTS2,5
PeriodeFebruari t/m april
TimeslotE
BenodigdhedenEigen laptop