Cursusinformatie

Cursusinformatie

De inschrijfdatum voor 2024 is nader te bepalen, deze zal rond januari bekend zijn!

De meeste soorten van de klasse Zoogdieren zijn in Nederland niet breed bekend, ook niet bij biologen en biologiestudenten; het is een klein select gezelschap zoogdieren dat alle aandacht krijgt: vossen, wolven, bevers, bruine ratten, veldmuizen, muskusratten. In het verre verleden (1940 – 1985) verrichtten hoogleraren van de Universiteit van Utrecht,  de heren Van Heerdt, Sluiter en VoĆ»te, veel onderzoek naar zoogdieren, met name naar vleermuizen. Zij deden wintertellingen en onderzochten kraamkolonies, vooral van rosse vleermuizen en meervleermuizen. De laatste decennia wordt bij de Universiteit van Utrecht geen onderzoek naar zoogdieren meer verricht. Ook het veldwerk vindt niet meer plaats.
Dit college voorziet hier in. Het is een introductiecursus op het gebied van zoogdieren, hun plaats in het dierenrijk, hun levenswijze, de soorten, herkenning en nachtelijk onderzoek.

Absentie
Omdat het rooster zeer ruim van te voren bekend is, wordt absentie zwaar beoordeeld. Absentie in verband met werk is niet acceptabel. Overmacht (ziekte en calamiteiten) wordt altijd geaccepteerd. Bij twee absenties krijgt de student een schriftelijke opdracht te doen, die meetelt bij de bepaling van het eindcijfer.

Overig
Op verzoek en in overleg kunnen meer excursies plaatsvinden, bijvoorbeeld naar specifieke habitats voor minder algemene soorten, zoals de Zuidpier van IJmuiden (met redelijke kans op bruinvissen, zeehonden [en altijd interessante zeevogels]).

Of naar specifieke habitats of gedrag, zoals een intensiever cameravallen-onderzoek in een daarvoor goed geschikt natuurgebied, of naar overwinterende vleermuizen in vleermuisverblijfplaatsen, of een nachtelijk bezoek aan het “winterverblijfplaatsindicerend zwermen” van honderden dwergvleermuizen bij het gebouw De Inktpot bij het Centraal Station in Utrecht.

Zoogdieren

Coordinator:

Ilco van Woersem

Docenten:Ilco van Woersem,
Amber van der Linden
ECTS:2,5
Periode:Maart t/m Oktober
Timeslot:E