Beste studenten, op 1 februari zal de bijencursus weer beginnen. Hier volgt nog wat belangrijke informatie: de eerste theorieles is 17.15 u.- 19.15 u.; locatie Ruppert- 111. Tijdens de eerste les ontvangen jullie je syllabus. Hiervoor geldt een bijdrage van €20,= graag terplekke gepast contant af te rekenen. Het is verplicht om de syllabus te kopen als je de bijencursus volgt Voor het deelnemen aan de cursus vragen we jullie het bijensteekprotocol te ondertekenen en de eerste les in te…