In het tentamen komt theorie aan de orde uit zowel de reader als de practicumhandleiding voor microscopie. Ook de bladzijden in het Basisboek paddenstoelen, waarnaar verwezen wordt in de reader, behoren tot de leerstof. Alleen de theorie over evolutie en taxonomie (blz. 38-40) maakt geen deel uit van het tentamen. De informatie in de presentaties is zinvol, omdat je eigen aantekeningen daarbij aansluiten en veel paddenstoelen getoond worden die we tijdens de collegeavonden en in het veld waarnemen. Hieronder plaats ik de koppelingen naar alle zes theoriepresentaties. Tenslotte is het zinvol de waargenomen soorten uit de soortenlijst die 2x of vaker zijn vermeld nog eens via de linkjes naar de NDFF Verspreidingsatlas te bekijken, maar ik zag ook al een leuke oefentool in de app voorbijkomen. Dat scheelt wellicht veel opzoekwerk!

Het tentamen vindt plaats op woensdag 22 november in Ruppert, zaal 111, start: 18:30u

College 1 (27-9-2023)

College 2 (4-10-2023)

College 3 Aldert (11-10-2023)

College 3 Quincy (11-10-2023)

College 4 (25-10-2023)

College 5 (8-11-2023)

College 6 (15-11-2023)

Florabalans

Dinsdag 14 november j.l. werd het eerste nummer van de Florabalans uitgebracht: een jaarlijks overzicht van de staat van onze flora in ruime zin: bossen, planten, mossen, korstmossen en paddenstoelen. Hieraan is vervolgens in diverse media aandacht gegeven. Het tijdschrift is gratis en deze eerste uitgave geeft een goed overzicht van de stand van zaken en veranderingen van/in de laatste 150 jaar. Daarom hier de link naar de PDF op internet:

https://www.floron.nl/Portals/1/Downloads/florabalans/Florabalans-1-spread.pdf