Hallo allemaal, De volgende cursusavond is op 14 mei, dan gaan we het hebben over het tellen van vogelsen doen we na de pauze de discussie over de twee stellingen over vogels. Daarvoor moet jeje argumenten vóór en tegen uiterlijk 8 mei hebben gemaild naar l_de_bruijn@hotmail.comNeem je argumenten ook mee naar de discussie zelf. Ook je bewijs van het vogelen, dat je tussendoor gedaan hebt moet uiterlijk 8 mei via de mailworden ingeleverd. Beide vormen de instapeis voor het doen…