Cursusinformatie

Cursusinformatie

Het volledige curriculum is hier te vinden: Curriculum-Cursus-Introductie-in-de-Nederlandse-Flora-2023.pdf (349 downloads )

De inschrijvingen voor 2024 gaan plaatsvinden op 26 maart om 8:30 op de UBV-kamer!

De cursus ‘Introductie in de Nederlandse Flora’, ook wel de ‘floracursus’ genoemd, is een 2.5 EC cursus die wordt georganiseerd tussen april en juni en waarin deelnemers kennismaken met veel voorkomende Nederlandse planten en vegetatietypen.

De cursus heeft als hoofddoelen: 
1) de deelnemers te laten kennismaken met de Nederlandse flora en
2) om de Heukels’ Flora, een veelgebruikte gids om Nederlandse planten op naam te kunnen brengen, te leren hanteren.

De cursus heeft als nevendoelen: 
1)‘plantenblindheid’ tegen te gaan,
2) de deelnemer kennis te laten maken met de Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht en
3) veldwerkervaring op te doen in het opnemen van Nederlandse flora.

Met deze cursus wordt een wens van de wereldberoemde, Utrechtse Professor F.A.F.C. Went – dat een Utrechtse biologiestudent zich dient te bekwamen in de Nederlandse Flora – ten uitvoering gebracht. De contacturen beslaan tien woensdagavonden en een weekend.

Studieadviespad
Deze cursus is onderdeel van het studiepad Ecologie en Natuurbeheer. De cursus bouwt voort op de kennis van de niveau 1 cursussen ‘Evolutie en Biodiversiteit’, ‘Biologie en Ecologie van Planten’ en ‘Ecologie’, en vormt een goede voorbereiding op de niveau 2 cursus ‘Natuurbehoud, Duurzaamheid en Plantendiversiteit’ en de niveau 3 cursus ‘Biodiversiteit en Landschap’.

Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met de Utrechtse Biologen Vereniging, De Botanische Tuinen Utrecht en Ecologisch Onderzoeksbureau Dactylis, en kan worden gevolgd in het kader van de module Biologie in het Werkveld van de Bachelor Biologie van de Universiteit Utrecht.

Ingangseisen
Deelnemers hoeven niet student te zijn, maar er wordt voorrang gegeven aan studenten Biologie van de Universiteit Utrecht. Plaatsing vindt plaats op basis van twee criteria: beschikbaarheid op de cursusdata en moment van inschrijven. Onze beoogde groepsgrootte is minimaal 10, maximaal 23 man. Twee plekken kunnen voorbehouden zijn aan plaatsing door de cursuscoördinator.

Verwachtingen van de deelnemer
Van de deelnemers wordt deelname aan alle cursusonderdelen verwacht. Er wordt eenmaal een afwezigheid op een van de verplichte cursusonderdelen toegestaan, mits tijdig vooraf gemeld en met een goede en geldige reden (bijv. niet: vakantie, feest, diner). Bij afwezigheid kan er een vervangende opdracht geven worden. De cursus is ingericht op een actieve en gemotiveerde deelname tijdens en buiten de contactmomenten. Het hebben van een goede conditie om lange wandelingen te kunnen maken (dwz. ca. 14 km) is onontbeerlijk om tijdens de excursies, met name tijdens het weekend in Zuid-Limburg, de energie te hebben om tijdens het wandelen ook de gegeven stof en aanwijzingen te verwerken. De cursus gaat uit van een inspanning van de deelnemers van 2.5 EC (70 uur) per persoon.

Werkvormen
Tijdens de cursus worden er veldexcursies gemaakt en hoorcolleges en werkcolleges gegeven. Tijdens de cursus zal de begeleiding Nederlandse plantensoorten en vegetatietypen mondeling toelichten. Tijdens de onderdelen is er ook ruimte gereserveerd om minimaal tweemaal een kwartier de deelnemers een plantensoort te determineren middels de Heukels’ Flora. Aan het eind van een onderdeel wordt er een huiswerkplant meegegeven die de deelnemers tijdens zelfstudie dienen te determineren. De huiswerkplant wordt tijdens het volgende onderdeel besproken met de begeleiding.

De groep van  deelnemers wordt verdeeld over twee gelijke groepen, elk met een vaste docent en twee assistenten. Elke groep is vervolgens weer opgesplitst in twee subgroepen, elk onder begeleiding van een assistent. Er wordt getracht de ervaring onder de deelnemers in de Nederlandse flora  en het hanteren van de Heukels’ flora gelijkwaardig te verdelen over de groepen. 

Floracursus

Coordinator:Gijs Steur Msc
Hoofddocenten:Gijs Steur Msc
Jeffrey Brand Msc
Gastdocenten:Gerard van Buiten, , drs. Bart van Hasselt, drs. Paul Dries, drs. Hans Persoon
Assistenten:Sanne Poppeliers, Margriet Spoorenberg, Thomas Olijhoek, Gian Colangelo 
ECTS:2,5
Periode:April t/m Juni
Timeslot:E
Benodigdheden:Heukels, loepje, botaniseertrommel (kan je ook zelf maken), regenbestendig notitieblok en potlood, kampeerspullen