Toetsing

Toetsing

De floracursus heeft vijf doelen:

 1. De Nederlandse Flora met daarbij enkele Nederlandse vegetatietypen introduceren;
 2. Het meesteren van het op naam brengen (‘determineren’) van de Nederlandse plantensoorten middels de Heukels’ Flora;
 3. Het tegengaan van ‘plantenblindheid’: het onvermogen om de planten in de eigen omgeving op te merken;
 4. De Botanische Tuinen met de daarin ondergebrachte levende collecties van de Universiteit Utrecht onder de aandacht brengen; en
 5. De mogelijkheid bieden om veldwerkervaring op te doen.

De leerdoelen voor de floracursus luiden:

 • 75 Algemene en typische Nederlandse plantensoorten kennen en herkennen op zicht;
 • Bepaalde Nederlandse planten op basis van hun wetenschappelijke naam in vegetatietypen kunnen herkennen en plaatsen; en
 • Het kunnen determineren van Nederlandse plantensoorten middels de Heukels’ Flora (24e druk).

Het tentamen is als volgt opgebouwd:

 • Een onderdeel waar de deelnemer 8 van de 75 plantensoorten op zicht en direct (dwz. binnen 1 minuut) moet kunnen benoemen op wetenschappelijke plantenfamilie- en soortsnaam;
 • Een onderdeel waar de deelnemer 3 plantensoorten moet kunnen determineren met behulp van de Heukels’ Flora (24e druk); en
 • Een onderdeel waarbij met gegeven wetenschappelijke namen meurkeuzevragen over vegetatietypen en geologie beantwoord moeten worden.