Cursusinformatie

Cursusinformatie

Helaas gaat de herpetologiecursus in 2020 niet door. Dit vanwege het drukke schema van de docenten. Volgend jaar zal opnieuw gekeken worden of het geven van de cursus haalbaar is!

De cursus herpetologie zal bestaan uit een zestal colleges op de maandagavond (17u30-19u30), met een veldexcursie op zaterdag, ter afsluiting van de cursus. Een drietal colleges zal deels worden gegeven in de Botanische Tuinen te Utrecht, waar de opgedane kennis direct in het werkveld kan worden gebruikt. Bij de eerste drie colleges zal de nadruk liggen op de evolutionaire herkomst van amfibieën en reptielen en anatomie van de beide klassen. In de laatste drie colleges zullen de Nederlandse soorten aan bod komen, hierbij zullen naast deterministische kenmerken ook het habitat, de ecologie en de bedreigingen worden behandeld. De colleges zullen worden gegeven door twee enthousiaste bachelorstudenten, die vanuit hun hobby kennis hebben opgedaan van deze bijzondere tak van de biologie.

Naast de gebruikelijke colleges en de uitstapjes naar de Botanische Tuinen zal er een excursie plaatsvinden naar de Hoge Veluwe, waar een groot aantal soorten gevonden kan worden.

Herpetologie


Home


Cursusinformatie


Toetsing


Rooster


Studenten

Coordinatoren Joris van den Berg, Mátyás Bittenbinder
Docenten Joris van den Berg, Mátyás Bittenbinder
ECTS 2,5
Periode April t/m Mei
Timeslot E
Benodigdheden Amfibieën en Reptielen Determineren en Herkennen