Cursusinformatie

Cursusinformatie

De inschrijvingen voor de herpetolgiecursus 2024 zullen plaatsvinden op 8 april vanaf 8:30 op de UBV-kamer

De cursus herpetologie zal bestaan uit een zestal colleges op de maandagavond (17u15 – 19u00). Ook komen er enkele gastsprekers aan bod uit het werkveld om te vertellen over
hun specialisme. Er zal een werkcollege zijn over evolutie en het schrijven van een onderzoeksvoorstel. De nadruk van de colleges ligt op evolutie, diversiteit, ecologie en de conservatie van soorten.

De cursus wordt gegeven door een enthousiaste bachelorstudent, die vanuit zijn hobby veel kennis heeft opgedaan in deze bijzondere tak van biologie. Ook volgt er een veldexcursie op zoek naar onze Nederlandse herpeten.
Deelname aan de colleges is verplicht, 100% aanwezigheid wordt verwacht. De docenten geven deze cursussen vrijwillig, motivatie wordt dus zeer op prijs gesteld. Zie het rooster voor de collegedata. Er is plaats voor maximaal 20 studenten, mocht er een reservelijst ontstaan dan kan er voorrang gegeven
worden aan studenten met de hoogste beschikbaarheid. Er is geen benodigde literatuur, de hoorcolleges zijn leidend.

Toetsing
Aan het eind van de cursus wordt de student schriftelijk getoetst op de vaardigheden die tijdens de colleges en de excursie zijn opgedaan. De student zal aan het eind van de cursus een tentamen moeten afleggen dat de geleerde theorie en soortenkennis toetst. Het tentamen dient met een voldoende (>5,5) afgesloten te worden. Dit is 60% van het eindcijfer.
Daarnaast zal een onderzoeksvoorstel geschreven worden, deze dient ook met een voldoende (>5,5) afgesloten te worden. Dit is 30% van het eindcijfer. De overige 10% van de
eindbeoordeling is de motivatie van de student.

Leerdoelen
De student te laten kennismaken met:
– Evolutie herpeten
– Diversiteit herpeten
– Levenswijze van herpeten
– De inheemse herpeten
– Specialisme gastsprekers

Vaardigheden
Na afloop van de cursus is de student in staat om:
– Zelfstandig in het veld herpeten te herkennen.
– Soorten te kunnen plaatsen in hun habitat.
– De studenten kunnen op een verantwoordelijke manier omgaan met herpetofauna.

 

Herpetologie


Home


Cursusinformatie


Toetsing


Rooster


Studenten

CoordinatorenNick van Eeuwijk, n.vaneeuwijk@uu.nl
DocentenNick van Eeuwijk, gastsprekers
ECTS2,5
PeriodeApril t/m Juni
TimeslotE
Benodigdheden