Cursusinformatie

Cursusinformatie

De inschrijfdatum voor 2024 is nader te bepalen, deze zal rond januari bekend zijn!
De cursus herpetologie zal bestaan uit een zestal colleges op de maandagavond (17u30-19u30), met een veldexcursie op zaterdag, ter afsluiting van de cursus. Elk college zal een eigen groep uit de klasse Reptilia of Amphibia belichten. De colleges beginnen met een intro video waarin enkele soorten uitgelicht worden voor het college van die dag. Afsluitend zal er altijd een bioloog binnnen dit vak een korte introductie geven over zijn werkzaamheden binnen de herpetologie. De nadruk van de colleges zal liggen op evolutie, diversiteit, anatomie, ecologie en de conservatie van soorten. 
De cursus wordt gegeven door een enthousiaste bachelorstudent, die vanuit zijn hobby veel kennis heeft opgedaan over deze bijzondere tak van de biologie.  Er worden gastcolleges gegeven over verschillende onderwerpen binnen de herpetologie. Ook volgt er een veldexcursie op zoek naar onze Nederlandse herpeten.

Deelname aan de hoorcolleges is verplicht, er wordt een aanwezigheid van 100% verwacht. Wees op tijd met de aanmelding, zie het rooster voor de collegedata. Er is plaats voor 50 studenten, mocht er een reservelijst ontstaan dan kan er voorrang gegeven worden aan studenten met de hoogste beschikbaarheid. Er is geen benodigde literatuur, de hoorcolleges zijn leidend, hierbij worden leerdoelen gegeven.

 

Herpetologie


Home


Cursusinformatie


Toetsing


Rooster


Studenten

Coordinatoren Nick van Eeuwijk, n.vaneeuwijk@uu.nl
Docenten Nick van Eeuwijk, gastsprekers
ECTS 2,5
Periode April t/m Juni
Timeslot E
Benodigdheden