Cursusinformatie

Cursusinformatie

De inschrijvingen voor 2022 zijn al geweest.

Let op! Doe je mee met de cursus van 2022? Het kan zijn dat je mails hebt ontvangen in je spambox. Kijk hier dus even!

Paddenstoelen begrijpen betekent de natuur begrijpen. Geen enkel ander organisme is zo intens verweven in de natuurlijke systemen als de schimmels, zodat het ook onmogelijk is ze er los van te zien. Wie naar een paddenstoel kijkt, kijkt naar de organismen die ermee verbonden zijn en daarmee naar het hele landschap, soms zelfs naar de geschiedenis van dat landschap. Maar voor je zover bent: welke paddenstoel is het eigenlijk? Goed leren determineren begint met goed kijken. Vaak ook met goed lezen en weten waarnáár je moet kijken. Mycologen vinden dat leuk: ieder detail roept verwondering op, iedere gelijkenis met andere paddenstoelen vragen.

In de cursus leren we naar paddenstoelen kijken. We gaan ze zelf zoeken, beschrijven en determineren. Daarvoor gaan we ook een zaterdag de hele dag naar buiten. De relatie tussen de aangetroffen paddenstoelen, de vegetatie, het strooisel, het dode hout, de bodem en het landschap staan dan centraal, maar de diversiteit aan soorten leert ons verschillen zien, en overeenkomsten. We leren hiervan gebruik te maken om soorten te kunnen benoemen (welke soort is het?). We oefenen met determineren. Welke boeken heb je daarvoor nodig? Wat zijn veldkenmerken en heb je daaraan wel voldoende? Voor al dit soort zaken wordt een gedegen basis gelegd. Deze cursus is een springplank. Naast het veldwerk wordt natuurlijk theorie behandeld: wat zijn schimmels, hoe planten ze zich voort, welke ecologische rollen vervullen ze en hoe belangrijk zijn zij eigenlijk voor ons? Het besef dat schimmels onmisbaar zijn (en onontwijkbaar!) is niet wijdverbreid. Dat schimmels in de industrie en geneeskunde een onvervangbare rol spelen, weet ook niet iedereen.

Mycologie

CoordinatorAldert Gutter
DocentenAldert Gutter, Quincy Holzapfel
ECTS2,5
PeriodeSeptember t/m November
TimeslotE
Benodigdhedenaantekenschrift, pen, potlood
Aanraderveldgids, tekenpapier, kleurpotloden, fototoestel