Toetsing

Toetsing

Leerdoelen

 • studenten kennen de plaats van de schimmels in de stamboom van het leven
 • studenten hebben een idee van hoe schimmels leven
 • studenten hebben kennis van verschillende voortplantingscycli bij schimmels
 • studenten hebben een indruk van de betekenis van de schimmels in de natuur
 • studenten hebben een indruk van de betekenis van de schimmels voor de mens
 • studenten kennen de functie van de paddenstoelen als voortplantingsorgaan
 • studenten kunnen enkele belangrijke soortsgroepen in het veld herkennen
 • studenten kunnen een microscoop bedienen en weten hoe zij een preparaat van een paddenstoel moeten maken en bekijken
 • studenten hebben kennis gemaakt met de ecologie van schimmels en paddenstoelen en hebben een indruk van de complexe samenhang en mogelijke interacties in de ecosystemen waar schimmels leven tussen schimmels onderling en tussen schimmels en andere organismen

Toetsing

 • De cursus wordt afgesloten met een tentamen dat wordt beoordeeld met een cijfer.
 • Naast het tentamen worden tijdens de cursus enkele praktijkopdrachten gegeven die elk met een voldoende moeten worden afgesloten.