Toetsing

Toetsing

Om zuid Afrikaanse conservatie te leren begrijpen moeten studenten ter plekke een presentatie voorbereiden. Deze presentaties zullen zich richten op biodiversiteit, conservatie, mens-wildlife conflicten en ecologie in verschillende gebieden en habitats.

Leerdoelen
Kritisch bedisscusiëren en evalueren van uitdagingen en problemen in conservatie en management van wildlife soorten. 
– Begrijpen van soorten verspreiding en aanpassing binnen een bepaald klimaat en de beschikbaarheid van bronnen. 
– Begrijpen van de grote physiologische- en gedrags-aanpassingen van dieren in verschillende habitats en ecologische systemen. 
– Beschrijven van verschillende strategiën die zich focussen op het conserveren van prioriteits-gebieden en effectief management van deze gebieden. 
– Discussiëren over conflicten tussen mens en wildlife op een academisch niveau.