Cursusinformatie

Cursusinformatie

Het belang van bijen

!!De docenten van de Bijencursus zijn helaas met pensioen. De Bijencursus zal daarom dit jaar (vooralsnog) niet plaatsvinden. We doen erg ons best om vervangende imkers te vinden!!

De huidige achteruitgang van de bijen heeft als positief resultaat gehad dat de grote ecologische en economische betekenis van de bijen nu wereldwijd wordt onderkend. Waren de bijen voorheen vooral bekend als producenten van honing en enkele andere bijenproducten, nu is algemeen bekend dat de bijen de belangrijkste bestuivers zijn en door deze “eco-service” van onmisbare betekenis voor ons. Door hun bijzondere leefwijze, m.n. het voeren van hun larven met stuifmeel, zijn bijen onvermoeibare bloembezoekers in de natuur. Ook veel voedselgewassen zijn afhankelijk van bestuiving door bijen. Men schat hun bestuivingswaarde wereldwijd ver boven de 200 miljard US dollar. Er is nu veel onderzoek naar de bestuiving van natuurlijke flora en van gewassen op het open veld en in kassen.
De honingbij, Apis mellifera, is de belangrijkste bestuiver, maar andere bijen zoals Hommels en veel soorten Solitaire Bijen zijn ook van groot ecologisch en economisch belang. Bijen zijn verder belangrijk voor biologisch onderzoek. Hun complexe gedrag, zoals sociaal gedrag, oriëntatie, communicatie en leergedrag dient als model bij fundamenteel onderzoek.
De cursus “Bijenteelt voor Biologen” vormt een introductie in de biologie van de bijen en het houden van bijen. In de cursus komt ook de bestuivingsbetekenis aan de orde evenals de impact van de wereldwijde achteruitgang van de bijen.

Colleges

Deze cursus bestaat uit 2-wekelijkse lessen van eind januari tot eind juni + 1 les midden september.
Tijdens de eerste vier theorielessen zullen de biologie van de honingbij en enkele andere onderwerpen behandeld worden met lezingen en demonstraties. Daarnaast zijn er opdrachten en zelfstudie. De andere zeven lessen betreffen het praktisch werken met bijenvolken. De cursisten zullen zelf de behandelingen van het bijenvolk uitvoeren. Aanwezigheid bij de theorie- en praktijkcolleges is verplicht! De deelnemers leren een bijenvolk te beoordelen en maatregelen te nemen voor een optimale ontwikkeling van het bijenvolk tijdens het verloop van het seizoen. Vanwege het accent op het praktisch werk is er een maximum aantal van 16 deelnemers. Voor het praktische deel wordt de groep opgedeeld in 2 groepen voor het werken op bijenstanden in de Botanische Tuinen (10 cursisten) en op de Driehoek (6 cursisten), beide in de Uithof, Utrecht.

Benodigdheden:

Voor de cursus wordt het NBV boek: “Basiscursus Imkeren: compleet” (a 30,- euro) gebruikt.

Bijencursus

Coordinator:Rob Welschen, Dr. Marie José Duchateau
ECTS2,5
PeriodeFebruari t/m Juni
TimeslotE
BenodigdhedenNBV boek: “Basiscursus Imkeren: compleet”