Cursusinformatie

Cursusinformatie

Het belang van bijen

De huidige achteruitgang van de bijen heeft geleid tot een wereldwijde erkenning van hun grote ecologische en economische betekenis. Voorheen kende het grote publiek de bijen alleen door de honing en de andere belangrijke bijenproducten. Nu is algemeen bekend dat de bijen ‘s werelds belangrijkste bestuivers zijn. Men schat hun bestuivingswaarde wereldwijd ver boven de 200 miljard US dollar. Veel recent onderzoek betreft de bestuiving van natuurlijke flora en van gewassen op het open veld en in kassen. De honingbij, Apis mellifera, is de belangrijkste bestuiver, maar andere bijen zoals Hommels en bepaalde Solitaire Bijen zijn ook van groot economisch belang.

Bijen zijn verder belangrijk voor biologisch onderzoek vanwege hun complexe gedrag, b.v. oriëntatie en communicatie, i.h.b. bij soorten die in kolonies leven. De cursus Bijenteelt voor Biologen vormt een introductie in de biologie en het houden van bijen. In de cursus komt ook de bestuivingsbetekenis aan de orde evenals de impact van de wereldwijde achteruitgang van de bijen.

Colleges

Deze cursus bestaat uit wekelijkse lessen van eind januari tot en met juni. Tijdens de eerste vier lessen zullen we de biologie van de Honingbij en enkele praktische aspecten theoretisch behandelen aan de hand van lezingen en demonstraties. 

De andere zeven lessen betreffen het praktisch werken met bijenvolken. Alle bijeenkomsten hebben een opkomstverplichting! De opzet is dat de cursisten zoveel mogelijk zelf de behandelingen van het bijenvolk leren uitvoeren. We leren een bijenvolk te beoordelen en maatregelen te nemen voor een optimale ontwikkeling van het bijenvolk tijdens het verloop van het seizoen. 

De biologie van de Honingbij wordt behandeld met aandacht voor de achtergronden van het leven in kolonies, de bijzondere voortplantingsstrategieën en de ecologische relaties (voedselplanten, andere bijensoorten in NL etc.). 
Vanwege het accent op het praktisch werk is er een maximum aantal deelnemers. Hiervoor worden de cursisten ook ingedeeld in twee groepen, een groep van 6 (Driehoek) en een groep van 10 cursisten (Bijenstal Botanische Tuinen).

Het inschrijfmoment voor deze cursus is 9 januari om 8.30 op de UBV-kamer. Er zijn 16 plaatsen beschikbaar. Deze cursus is erg populair dus wees er snel bij!

Benodigdheden:

Voor de cursus wordt het NBV boek: “Basiscursus Imkeren: compleet” (a 30,- euro) gebruikt.

Bijencursus

Coordinator:Rob Welschen, Dr. Marie José Duchateau
ECTS2,5
PeriodeFebruari t/m Juni
TimeslotE
BenodigdhedenNBV boek: “Basiscursus Imkeren: compleet”