Rooster

Rooster 2023

De inschrijvingen van 2023 zullen plaatsvinden op dinsdag 10 januari om 8:30 op de UBV-kamer!

Nog nader te bepalen bezoek aan de Botanische Tuin voor kennismaking met hommels en solitaire bijen, onder leiding van Marie José Duchateau (mogelijk op 5 mei).

Praktische lessen in twee groepen. De praktijklessen worden gegeven op de bijenstand Botanische Tuinen (verzamelen bij Hoofdingang 17:15) 17h30 – 19h30 en op de bijenstand van de UBV in de Driehoek, De Uithof van 17h30 –19h30. Uitgezonderd de eerste Praktijkbijeenkomst 7 april: allemaal in de BoTu.

Dag MaandTijdLes
Vrijdag27januari17u15 tot ± 19u15Theorie – Evolutie, ecologie en bestuiving
Vrijdag10februari17u15 tot ± 19u15Theorie – Biologie en sociale organisatie van de honingbij
Vrijdag24februari17u15 tot ± 19u15Theorie – Praktijkhandelingen en bijengezondheid
Vrijdag10maart17u15 tot ± 19u15Theorie – Bijenproducten
Vrijdag24maart17u15 tot ± 19u15Theorie toets
Vrijdag7april17u30 tot ± 19u30Praktijk – Inspectie bijenvolken
Vrijdag14april17u30 tot ± 19u30Praktijk – Voorjaarsinspectie
Vrijdag28april17u30 tot ± 19u30Praktijk – Kunstzwermen maken
Vrijdag5mei17u30 tot ± 19u30Praktijk – Excursie hommels BoTu
Donderdag11mei17u30 tot ± 19u30 Praktijk – Doppen breken
Vrijdag26mei17u30 tot ± 19u30Praktijk – Oxaalzuurbehandeling 
Vrijdag2juni17u00 tot ± 19u00Praktijk toets
Vrijdag16juni17u30 tot ± 19u30Praktijk – Controle volken en Moedergoedheidcheck
Vrijdag15september 17u30 tot ± 19u30Praktijk – Controle bijenvolken; inwinteren en Varroa-bestrijding + diploma- uitreiking