Toetsing

Toetsing

Na de theoretische avonden wordt de student getoetst op de te leren vaardigheden. De cursist zal aan het eind van de cursus een praktische toets afleggen die bestaat uit het zelfstandig behandelen van een bijenvolk en het beoordelen van de ontwikkelingsconditie ervan. Hierbij geeft de cursist een aanbeveling voor de verdere behandeling van het volk. Beide moeten met goed gevolg worden afgelegd!

Leerdoelen

De student te laten kennismaken met:

  • De algemene biologie van de Honingbij, Apis mellifera
  • De ontwikkeling van een bijenvolk, Apis mellifera, gedurende het jaar in onze streken
  • De ecologische relaties van een bijenvolk met verschillende omgevingsfactoren, i.h.b. welke voedselplanten zijn in het seizoen achtereenvolgens van belang
  • De diversiteit van bijensoorten in Nederland, en de positie van de Honingbij. Solitaire bijen en kolonie-vormende bijen
  • De actuele situatie m.b.t. de achteruitgang van de bijen in Nederland en elders. Welke factoren zijn van belang

Vaardigheden

Na afloop van de cursus is de student in staat tot:

  • Kennis over de algemene biologie van de Honingbij
  • Het leren beoordelen van de ontwikkelingsconditie van een bijenvolk
  • Het zelfstandig verzorgen van een bijenvolk en het uitvoeren van handelingen die nodig zijn voor een goede ontwikkeling ervan
  • Het onderscheiden van de belangrijkste voedselplanten van de honingbij
  • Het beoordelen van de gezondheid van een bijenvolk