Woensdag 1 november komen we weer bij elkaar voor het microscopiepracticum! Download hieronder de reader en lees die tijdig door! Je maakt ook een sporée (sporenprent). Doe dit ten minste een dag van tevoren en maak er eventueel meerdere voor het geval er een mislukt. Het maken van een sporéé duurt een nacht. We gebruiken de sporen om te zien of zij amyloïd zijn en het is een snelle manier om materiaal te verkrijgen dat bekeken kan worden door het microscoop. Neem ook één of twee verse paddenstoelen mee, waarvan je denkt dat ze al sporuleren. Het maken van een preparaat van vers materiaal is lastiger, maar kan heel veel opleveren. Het is belangrijk bij het bestuderen van de diverse structuren van een paddenstoel (pagina 3 en 4 van de reader). Volg om succesvol te zijn de handleiding op pagina 1.

Het practicum vindt plaats in zaal 330 van het Koningsberger gebouw.