Cursusinformatie

Cursusinformatie

De cursus bestaat uit een zestal colleges (dinsdagavonden 17u30-19u30) met een veldexcursie ter afsluiting. De colleges bespreken ieder een thema, zijnde (1)‘Eenden, ganzen, zwanen en andere watervogels’ (2)‘Zangvogels’ (3) ‘Overige vogels’ (4) ‘Roofvogels en uilen’ en (5&6) ‘Vogelonderzoek in het werkveld’. In de colleges is soortkennis erg belangrijk maar ook eigenschappen van de soortgroepen en kenmerkende thema’s (zoals fysiologie, vogelzang, nestbouw en migratie) komen aan bod. De colleges worden gegeven door enthousiaste vogelaars met veel kennis van zaken!

Na ieder college volgt op de woensdagochtend een wandeling door Amelisweerd (tenzij anders vermeld) van 7u00-8u45 met ervaren vogelaars om de geluiden van de voor Nederland algemene soorten te leren kennen en mogelijk de besproken soorten van de vorige avond te zien/herkennen. Voor ditzelfde doel is er ook een excursie naar de Zouweboezem gepland, een wetlandgebied waar veel bijzondere soorten voorkomen!

Inschrijvingen voor de cursus in 2020 zullen op 26 februari om 08:30 op de UBV kamer beginnen. Wees op tijd want de cursus zit altijd snel vol!  Bij inschrijving kan aangegeven worden welke colleges en ochtendwandelingen bijgewoond zullen worden (zie Rooster). Studenten die alle dagen kunnen hebben voorrang. Vol=vol en inschrijven=meedoen. Er zijn 25 plaatsen beschikbaar.

Vogelcursus

Coordinator
E-mail:
: Luc de Bruijn, l_de_bruijn@hotmail.com
Docenten: Luc de Bruijn
 : Erik Kleyheeg
  : Albert de Jong
ECTS: 2,5
Periode: April t/m Mei
Timeslot: E
BenodigdhedenZakgids Vogels van Nederland
Aanrader: Verrekijker