Toetsing

Toetsing

Aan het einde van de cursus zal een toetsing plaatsvinden over de geleerde theorie en de soortenkennis van de studenten (zowel beeld als geluid van een aantal algemene vogelsoorten). De toets dient met een voldoende (≥ 5.5) afgesloten te worden. Aanwezigheid en het op tijd en volledig inleveren van de zelfstudie opdracht zijn ook van belang bij de eindbeoordeling.

Leerdoelen

De student te laten kennismaken met:

  • de Nederlandse avifauna, inclusief soortherkenning
  • huidige wetenschappelijke kennis over vogels
  • technieken voor het in kaart brengen van vogelterritoria
  • maatschappelijke thema’s mbt vogels (jacht, wetgeving, natuurbescherming)

Vaardigheden

Na afloop van de cursus is de student in staat om:

  • zelfstandig in het veld vogelsoorten te herkennen of te determineren
  • groepen vogels te kunnen plaatsen in hun habitat
  • wetenschappelijke literatuur te lezen over onderzoek naar vogels
  • mee te praten in maatschappelijke discussies over vogel-gerelateerde onderwerpen